Annual Report 2021

Accelerating our transformation

Download reportRead onlineDownload ESEF Package

Jaarverslag 2021

Versnelling van onze transformatie

Download verslagLees onlineDownload ESEF Package

Accelerating our transformation.

Thanks to our people and the resilience of our business, in 2021 we produced strong results and continued to connect the millions of senders and receivers that rely on us every day. We focused on value creation for all our stakeholders in a way that enables us to successfully achieve our short- and long-term goals and to be the leading e-commerce logistics and postal service provider in, to and from the Benelux.

Onze transformatie versnellen

Dankzij onze mensen en de veerkracht van ons bedrijf hebben we in 2021 sterke resultaten geboekt en zijn we doorgegaan met het verbinden van de miljoenen verzenders en ontvangers die elke dag op ons rekenen. We hebben ons gericht op waardecreatie voor al onze stakeholders op een manier die ons in staat stelt onze korte- en langetermijndoelstellingen met succes te realiseren en de toonaangevende e-commerce logistieke en postdienstverlener te zijn in, naar en vanuit de Benelux.

Message from Herna Verhagen

2021 was an exceptional year, impacted by the pandemic. Ensuring the health and safety of our people, partners, retailers and consumers remained our highest priority throughout the year. I’m proud and happy to say that we have been able to carry out our work and deliver mail, parcels and logistic solutions continually throughout the pandemic. We will continue to focus on the needs of our customers, providing opportunities for our people, and on value creation for all our stakeholders through growth, accelerating digitalisation, and our environmental and social initiatives.

Boodschap van Herna Verhagen

2021 was een uitzonderlijk jaar, dat werd beïnvloed door de pandemie. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze mensen, partners, retailers en consumenten bleef het hele jaar door onze hoogste prioriteit. Ik kan met trots melden dat we, ondanks de pandemie ons werk hebben kunnen blijven uitvoeren en post, pakketten en logistieke oplossingen hebben kunnen leveren. We blijven ons richten op de behoeften van onze klanten, op het creëren van kansen voor onze mensen en op waarde creatie voor al onze stakeholders door groei, versnelde digitalisering en initiatieven op gebied van milieu en maatschappij.

Key performance indicators

Financial value

Normalised EBIT
(in million)

308
2020: 250
Read more
Financial value

Free cash flow
(in million)

288
2020 186
Read more
Customer value

Share of highly satisfied customers

34%
2020: 37%
Read more
Social value

Share of engaged employees

84%
2020-: 84%
Read more
Environmental value

CO2 efficiency (g/km)

203
2020: 249
Read more

Key prestatie indicatoren

Financiële waarde

Genormaliseerde EBIT
(in miljoenen)

308
2020: 250
Lees meer (English)
Financiële waarde

Vrije kasstroom
(in miljoenen)

288
2020: 186
Lees meer (English)
Klantwaarde

Aandeel enthousiaste klanten

34%
2020: 37%
Lees meer (English)
Sociale waarde

Aandeel betrokken medewerkers

84%
2020: 84%
Lees meer (English)
Milieuwaarde

CO2 efficiëntie (g/km)

203
2020: 249
Lees meer (English)