Annual Report 2019

Focus on our potential

Download report

Jaarverslag 2019

Focus op ons potentieel

Download verslag

Focus on our potential to become the logistics and postal solution provider in the Benelux

We are proud of the identity we have built during our 220 year history. Delivering parcels, mail and providing a variety of additional logistic solutions, we remain the indispensible link between senders and receivers, and the connection between the physical and digital world. Together with our loyal workforce, we continue to work hard on our ambition to be the favourite deliverer for customers across society. This helps us in achieving our strategy to become the logistics and postal solution provider in the Benelux.

Focus op ons potentieel om dé logistieke en postale dienstverlener in de Benelux te worden

Wij zijn trots op de identiteit die wij in ons 220-jarig bestaan hebben opgebouwd. Door pakketten en post te bezorgen en uiteenlopende logistieke oplossingen te bieden, zijn wij de essentiële link tussen verzenders en ontvangers. En verbinden we de fysieke en digitale wereld. Samen met onze loyale medewerkers blijven we hard werken aan onze ambitie om de favoriete bezorger te zijn voor klanten. Zo realiseren we onze strategie om dé logistieke en postale dienstverlener in de Benelux te worden.

Interview with Herna Verhagen

In 2019 PostNL celebrated its 220th anniversary. An important milestone in our long-standing history of developing and transforming into the company we are today. Our purpose is to deliver special moments, and our ambition is to be “Your favourite deliverer”. Both inspire us to keep working on our strategy and creating long-term value for our shareholders. In this interview, Herna Verhagen reflects on the key developments of 2019 and her views on 2020.

Interview met Herna Verhagen

In 2019 vierde PostNL haar 220-jarig bestaan. Een belangrijke mijlpaal in onze lange geschiedenis, waarin we ons zijn blijven ontwikkelen en transformeren tot het bedrijf dat wij nu zijn. Ons doel is om bijzondere momenten te bezorgen en onze ambitie is om "Jouw favoriete bezorger" te zijn. Dat inspireert ons om hard te blijven werken aan onze strategie en langetermijnwaarde te creëren voor onze aandeelhouders. In dit interview blikt Herna Verhagen terug op 2019 en licht zij haar verwachtingen voor 2020 toe.

Key performance indicators

Financial value

Profitability (UCOI) (in million)

176
2018: 188
Read more
Financial value

Free cash flow (in million)

169
2018: (19)
Read more
Customer value

Share of highly satisfied customers

27%
2018: 30%
Read more
Social value

Share of engaged employees

65%
2018: 65%
Read more
Environmental value

Last-mile emission-free delivery (km)

19%
2018: 17%
Read more

Key prestatie indicatoren

Financiële waarde

Onderliggende winst
(in miljoenen)

176
2018: 188
Lees meer (English)
Financiële waarde

Netto kasstroom (in miljoenen)

169
2018: (19)
Lees meer (English)
Klantwaarde

Aandeel enthousiaste klanten

27%
2018: 30%
Lees meer (English)
Sociale waarde

Aandeel betrokken medewerkers

65%
2018: 65%
Lees meer (English)
Milieuwaarde

Emissievrije bezorging (km)

19%
2018: 17%
Lees meer (English)