PostNL Annual Report 2020

Add this chapterRemove this chapter

Boodschap van Herna Verhagen

Sommige jaren zijn snel vergeten maar 2020 was zeker niet zo’n jaar. Het zal ons nog heel lang heugen. Hoewel de wereld de laatste decennia vaker met pandemieën te maken heeft gehad, was de impact van Covid-19 onvoorstelbaar groot. Letterlijk iedereen kreeg ermee te maken, zowel in ons privéleven als op het werk. We moesten ons aanpassen aan een anderhalvemetermaatschappij om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Sommigen van ons werden ziek. Sommigen verloren familieleden, vrienden of collega’s. En we moesten leren leven met nieuwe regels die ons beperkten in onze vrijheid van leven, werken en verplaatsen.

Gezondheid en veiligheid stonden steeds voorop

Gedurende de hele pandemie was en is onze eerste prioriteit steeds de gezondheid en veiligheid van onze mensen, partners en klanten geweest. In maart hebben we snel de nodige afstandsmaatregelen ingevoerd en op al onze locaties fysieke en hygiënische middelen ter beschikking gesteld. Hoewel de besmettingsgraad onder ons personeel in lijn was met de landelijke trends, ben ik trots te kunnen zeggen dat we altijd door konden gaan met het leveren van onze diensten. Vanaf half maart hebben we onze mensen met een kantoorbaan gevraagd thuis te werken. Hoe zeer we het ook missen om samen te werken en elkaar dagelijks te zien, onze mensen en onze teams hebben bewezen dat ze ook in staat zijn succesvol samen te werken vanuit huis.

Dankzij de toewijding van onze mensen en de veerkracht van onze organisatie in deze uitdagende tijden, waren we in staat een vitale rol te spelen in de maatschappij en waarde te creëren voor onze belangrijkste stakeholders: klanten, consumenten, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij in het algemeen. Dit zag je terug in onze reputatiescore, die aanzienlijk toenam in 2020. De klanttevredenheid en medewerkersbetrokkenheid zijn verbeterd omdat we zijn doorgegeaan met het bezorgen van pakketten, post en logistieke oplossingen, en daarmee mensen, bedrijven en gemeenschappen met elkaar zijn blijven verbinden.

Hierdoor konden we grote stappen maken in de verwezenlijking van onze ambitie om de favoriete bezorger te zijn in, naar en vanuit de Benelux. Hoewel we extra kosten moesten maken om onze processen coronaproof te maken, hebben we ons bedrijf effectief kunnen aansturen, wat zorgde voor financiële resultaten die ver boven onze voorspelling lagen. Deze verbeterde financiële positie stelt ons in staat om eerder dan verwacht dividend uit te keren aan onze aandeelhouders.

Hoogtepunten van onze prestaties in 2020

De pandemie heeft geleid tot een aantal belangrijke ontwikkelingen in de markt. Allereerst de ongekende groei bij Pakketten doordat er veel meer online wordt gewinkeld. De groei van e-commerce trok flink aan en de transitie van offline naar online versnelde. Het aantal nieuwe online shoppers nam toe en het aantal bestaande medium en zware online shoppers groeide.

Er was veel nodig om de benodigde veranderingen in onze processen door te voeren en voldoende afstand te houden, maar toch hebben we de capaciteit bij Pakketten aanzienlijk kunnen vergroten in 2020, als antwoord op de enorme volumegroei en bezorgpieken. Voor het eerst in de geschiedenis bezorgden we meer dan 300 miljoen pakketten in Nederland en België. Met bijna elke dag piekdagen van 1,7 miljoen pakketten tijdens de feestdagen vanaf Black Friday, bezorgden we in 2020 een recordaantal van 337 miljoen pakketten. Dat is bijna 20% meer dan in 2019. Een deel van deze groei was het gevolg van specifieke niet-terugkerende consumentenuitgaven door Covid-19.

De groei was zichtbaar in bijna alle segmenten en producten, in het bijzonder bij kleine en middelgrote e-tailers. We zagen ook een sterke groei in België. Ondanks de uitdagingen van de coronamaatregelen en de soms extreme piekdrukte, bleef de bezorgkwaliteit bij Pakketten het hele jaar door met 99% hoog.

De resultaten bij Mail in Nederland werden gekenmerkt door extra volumedaling als gevolg van Covid-19 in de eerste helft van het jaar, bijzonder hoge consumentenpostvolumes in het vierde kwartaal, en de samenvoeging met Sandd. Deze mijlpaal rondden we op 1 februari af en inmiddels liggen we voor op het schema van de beoogde synergie- en andere voordelen. Er bestaat geen twijfel over de noodzaak van de consolidatie van het postnetwerk zoals we dat hebben kunnen doen. Het blijft de enige manier om de post bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden voor iedereen in Nederland. Het heeft een stabiele basis gelegd voor de toekomst, waarin we continu de voortdurende volumedaling balanceren met kostenbesparingen en gematigd prijsbeleid.

We zagen een opleving van het belang van fysieke consumentenpost toen mensen meer wenskaarten gingen sturen in de eerste weken van de pandemie en meer cadeaus en kerstkaarten tegen het einde van het jaar. Maar er was ook een grote afname van de bulkpostvolumes omdat veel direct mailcampagnes werden uitgesteld. En de internationale postvolumes verminderden sterk doordat veel grenzen sloten en vliegtuigen aan de grond bleven. De kwaliteit bij Mail in Nederland had last van de coronamaatregelen. We bezorgden weliswaar ruim 94% procent van de consumentenpost de volgende dag, maar dat was lager dan ons doel van 95%.

De groeiende inkomsten van e-commerce in zowel Azië als Europa versterkten de groei bij Spring en bij onze logistieke oplossingen, wat bijdroeg aan onze sterke financiële resultaten.

Uitzonderlijk jaar, uitstekende resultaten

Hoewel de pandemie grote impact heeft gehad op onze resultaten, is het belangrijk om te vermelden dat de strategische stappen die we in 2019 en 2020 hebben genomen een sterke basis hebben gelegd voor de uitstekende operationele en financiële resultaten van dit jaar. Denk aan de initiatieven om de operationele prestaties van ons pakkettenbedrijf te verbeteren als gevolg van groei, zoals aangekondigd op Capital Markets Day in mei 2019. Maar ook de samenvoeging van de postnetwerken, de overeenkomst voor een overgangspensioenplan met het pensioenfonds, de sale-and-leasebacktransactie voor vijf sorteercentra, de verkoop van Postcon en Nexive en een aantal kleinere bedrijven in Nederland, en ook de gedisciplineerde aanpak van ons werkkapitaal gedurende het jaar.

In dit uitzonderlijke jaar heeft PostNL uitstekende financiële resultaten geleverd, met €245 miljoen genormaliseerde EBIT en een sterke vrije kasstroom van €186 miljoen. Veel beter dan onze verwachtingen aan het begin van het jaar. En omdat deze uitzonderlijke resultaten ook een uitzonderlijke erkenning verdienen, hebben we besloten om de toewijding en het harde werk van onze mensen sinds het begin van de pandemie te belonen met een extra betaling en daarnaast een hogere resultaatafhankelijke uitkering. We hebben ook de mensen die voor onze pakkettensorteercentra werken en onze bezorgpartners in Nederland beloond met een extra betaling. We bedanken onze medezeggenschap voor het overleg en de steun voorafgaand aan alle belangrijke stappen die we hebben genomen in de coronacrisis, als onderdeel van onze verantwoordelijkheid om onze mensen altijd een veilige, gezonde en waardevolle werkplek te bieden.

Voor onze partners in het retailnetwerk van PostNL was 2020 verre van gemakkelijk. Toen de niet-essentiële winkels dicht moesten, konden de PostNL-punten alleen open zijn om pakketten op te halen en af te leveren. We zijn snel met onze retailpartners in gesprek gegaan over de gevolgen en hebben besloten een extra vergoeding te betalen bovenop de gebruikelijke vergoeding. Daardoor konden de meeste PostNL-punten open blijven, wat essentieel was voor zowel webshops, als retailers en consumenten. Tot nu toe heeft PostNL ongeveer €18,5 miljoen betaald als extra steun voor de retailers tijdens de lockdown van december 2020 tot februari 2021.

Ik ben blij dat we weer dividend kunnen uitkeren aan onze aandeelhouders. Na een interim dividend in 2019, stopten we tijdelijk met dividendbetaling in oktober 2019 als gevolg van de samenvoeging met Sandd. Gezien onze sterke balanspositie en de huidige leverage ratio kunnen we nu eerder dan gepland weer dividend uitkeren. Op basis van onze sterke financiële positie stellen we graag een dividend voor van €0,28 voor 2020, na goedkeuring tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in april 2021.

Vooruitkijken naar 2021

We houden er rekening mee dat met name in het eerste deel van het jaar de onzekerheid over de impact van Covid-19 zal blijven. Doordat deze ongekende situatie voortduurt, kunnen we maar beperkt vooruitkijken. Hoewel de lockdown in Nederland en België doorgaat in januari en februari, verwachten – en hopen – we dat de impact van de pandemie in de loop van het jaar afneemt.

Ondertussen blijven onze visie en strategie ongewijzigd. Het blijft onze strategie om de toonaangevende logistieke en postale dienstverlener in, naar en vanuit de Benelux te zijn. We blijven ons met het pakkettenbedrijf richten op winstgevende groei en met Mail in Nederland op stabiele financiële resultaten.

Dit betekent dat bij Pakketten onze focus erop is gericht om volume en de waarde die dat oplevert in evenwicht te houden. Dat doen we door onze capaciteit uit te bereiden zodat we kunnen profiteren van de verdere groei van e-commerce. De samenvoeging met Sandd levert, na de succesvolle integratie, maximale synergievoordelen op. Dit helpt Mail in Nederland om de resultaten te stabiliseren. Zoals gepland anticiperen op de aanhoudende volumedaling door onze kostenbesparingsprojecten intensiveren.

Nu consumenten steeds mee online zijn gaan winkelen en er technologisch steeds meer mogelijk is, is dit het juiste moment om onze digitale transformatie te versnellen. We streven ernaar onze concurrentiepositie te versterken door verder te bouwen aan ons platform, waarmee we klanten, consumenten en oplossingen verbinden door simpele en slimme digitale klantreizen. Met de uitrol van onze strategie versnellen we de waardecreatie, wat zich weer vertaalt in een aantrekkelijk totaal aandeelhoudersrendement.

En het helpt ons om onze ambitie te realiseren om de favoriete bezorger te zijn. De strategische focusgebieden zijn belangrijk om de beleving van de klant te verbeteren en te profiteren van opwaartse trend van tevreden klanten.

We zijn blij te zien dat de medewerkersbetrokkenheid is verbeterd, ondanks de uitdagingen voor onze mensen dit jaar. We blijven zorgen voor gunstige werkomstandigheden voor iedereen die bij en voor ons werkt. Daar hoort een veilige en gezonde werkomgeving bij, een beheersbare werkbelasting en mogelijkheden voor ontwikkeling.

Een laatste strategisch focusgebied blijft de uitvoering van onze strategische acties om klimaatverandering te bestrijden en toe te werken naar het langetermijndoel van uitstootvrije bezorging van de last mile in de Benelux in 2030. Hoewel de groei bij Pakketten in 2020 een negatief effect had op onze gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer, hebben we wel de basis gelegd voor belangrijke efficiëntie verbeteringen in 2021 en meer te investeren in het verlagen van onze uitstoot.

Hartelijk dank

We kunnen onze doelen alleen bereiken met de voortdurende steun en kracht van onze stakeholders. Dit geldt voor onze klanten, die erop vertrouwen dat wij namens hen iedere dag in, naar en vanuit de Benelux bezorgen. Dat geldt voor onze mensen, die met veerkracht en toewijding hebben gewerkt in 2020 en die we graag gelukkig en gemotiveerd zien om dat te doen wat het beste is voor onze klanten en consumenten. En tegelijkertijd trots te zijn om deel te zijn van PostNL. Het geldt voor onze andere partners, waarmee we samen bijdragen aan een betere samenleving, die verbonden, slim en duurzaam is. En het geldt ook voor onze aandeelhouders en investeerders, die ons steunen in ons streven naar een gezonde financiële positie en resultaten terwijl we langetermijnwaarde creëren. Aan alle stakeholders wil ik namens ons allemaal bij PostNL zeggen: heel veel dank.

Herna Verhagen, Algemeen directeur