2022

Annual Report 2022

Navigating a turbulent environment

2022 was a year of far-reaching events and challenges for many people and businesses across the globe, including PostNL. While we adapted our business to the changing landscape throughout the year, our strategy remained unchanged. Facing a turbulent environment, we did everything in our control to protect the financial health of the company, while continuing to focus on creating value for customers, our people and the environment.

Download reportdownloadRead onlinedownloadDownload ESEF Packagedownload
2022

Jaarverslag 2022

Navigeren in een turbulente omgeving

2022 was een jaar van verreikende gebeurtenissen en uitdagingen voor veel mensen over de hele wereld. Hoewel wij gedurende het jaar onze bedrijfsvoering hebben aangepast aan de veranderende omgeving, was onze strategie ongewijzigd. Ondanks de economische tegenwind, hebben we alles gedaan om de financiële gezondheid van ons bedrijf te beschermen. Tegelijkertijd hebben we continue focus gehad voor het creëren van waarde voor onze klanten, onze mensen en het milieu.

Download verslagdownloadLees onlinedownloadDownload ESEF Packagedownload
pijl naar rechts

Reflecting on 2022 with our CEO

The year was one of far-reaching events and challenges for many people across the globe. As well as creating terrible human suffering, the war in Ukraine has raised safety risks and uncertainty within Europe to levels not yet seen this century. The war, now ongoing for more than twelve months, also deeply impacted local, regional, and global markets. High inflation and deteriorating macroeconomic conditions put real pressure on consumer spending throughout 2022, at a time that most countries were still recovering from the pandemic and its impact on global supply chains. Combined, these developments negatively impacted e-commerce, putting significant pressure on the sector and on PostNL, leading to lower results than we had expected. However, we took swift and firm mitigating actions throughout the year to navigate this turbulent environment.

Read moredownload
pijl naar rechts

Terugkijken met onze CEO op 2022

Het jaar was een van verreikende gebeurtenissen en uitdagingen voor veel mensen over de hele wereld. De oorlog in Oekaïne veroorzaakt verschikkelijk menselijk lijden en leidt tot veiligheidsrisico's en onzekerheid binnen Europa op niveaus gebracht die deze eeuw nog niet eerder zijn gezien. De oorlog, die nu al ruim een jaar duurt, heeft ook diepgaande gevolgen gehad voor lokale, regionale en wereldwijde markten. Door hoge inflatie en verslechterende macro-economische omstandigheden hebben de consumentenbestedingen hete hele jaar onder druk gestaan, op een moment dat de meeste landen nog steeds herstelden van de pandemie en de impact ervan op de mondiale toeleveringsketens. De combinatie van deze ontwikkelingen heeft een negatieve invloed gehad op e-commerce, waardoor aanzienlijke druk op de sector en op PostNL is ontstaan. Dit heeft geleid tot lagere resultaten dan we hadden verwacht. We hebben echter gedurende het jaar snel en krachtig noodzakelijke maatregelen genomen om door deze turbulente omgeving te navigeren.

Lees meerdownload

Key performance indicators

Financial value

Normalised EBIT
(in million)

Read more
84
2021: 308
Read more
Financial value

Free cash flow
(in million)

Read more
40
2021: 288
Read more
Customer value

Share of highly
satisfied
customers

Read more
33%
2021: 34%
Read more
Social value

Share of
engaged
employees

Read more
81%
2021: 84%
Read more
Environmental value

CO2 efficiency
(g/km)

Read more
152
2021: 203
Read more

Key prestatie indicatoren

Financiële waarde

Genormaliseerde EBIT
(in miljoenen)

Lees meer (English)
84
2021: 308
Lees meer (English)
Financiële waarde

Vrije kasstroom
(in miljoenen)

Lees meer (English)
40
2021: 288
Lees meer (English)
Klantwaarde

Aandeel
enthousiaste
klanten

Lees meer (English)
33%
2021: 34%
Lees meer (English)
Sociale waarde

Aandeel
betrokken
medewerkers

Lees meer (English)
81%
2021: 84%
Lees meer (English)
Milieuwaarde

CO2 efficiëntie
(g/km)

Lees meer (English)
152
2021: 203
Lees meer (English)